Przedszkole Nr 334 Im. Jasia I Małgosi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 334 Im. Jasia I Małgosi

Adres Przedszkole Nr 334 Im. Jasia I Małgosi

PRZY AGORZE 12
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-960
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 334 Im. Jasia I Małgosi

228347157
Regon 01204702100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 334 Im. Jasia I Małgosi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem PRZY AGORZE 12. Telefon do przedszkola to 228347157. Nr faksu: 228347157. Przedszkole funkcjonuje na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem http://przedszkolandia334.edupage.org. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 01204702100000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 138, z czego 65 to uczennice, a 73 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 11 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 10. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa