Przedszkole Nr 39 "pod Topolami"


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"

Adres Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"

DORYCKA 1
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-947
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 39 "Pod Topolami"

228350809
Strona
Regon 01204703800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 39 "pod Topolami" znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem DORYCKA 1. Numer telefonu do przedszkola to 228350809. Fax: 228350809. Jednostka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.p39.pl. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01204703800000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce była równa 126, z czego 64 to uczennice, a 62 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 5,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa