Gimnazjum Nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron Aleksander Fredro

Adres Gimnazjum Nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi

Wrzeciono 24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-963
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi

228351750
Regon 01602057900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Nr 75 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wrzeciono 24. Numer tel. do szkoły to 228351750. Fax: 228351750. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zespolszkol110.home.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 01602057900000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 184, z czego 73 stanowiły dziewczynki, a 111 stanowili gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych szkół gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.195.665.66
2006-0.745.065.06
2007-1.546.226.22
2008-2.945.455.45
2009-7.324.194.19
2010-5.634.184.18
2011-5.474.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.165.215.21
2006-3.646.086.08
2007-5.015.945.94
2008-5.265.595.59
2009-10.84.894.89
2010-9.94.84.8
2011-10.614.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa