Gimnazjum Nr 11


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 11

Patron prof. Stefan Banach

Adres Gimnazjum Nr 11

pl. św. Katarzyny 9
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 11

566583424
Strona
Regon 87118926000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 11 znajduje się w miejscowości Toruń pod adresem pl. św. Katarzyny 9. Numer tel. do szkoły to 566583424. Numer fax: 566222878. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.xlo.torun.pl. Gimnazjum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87118926000000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 423, z czego 252 to gimnazjalistki, a 171 stanowili chłopcy. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 gimnazja, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 5548 uczniów w powiecie przypada 32 innych jednostek gimnazjalnych (173,38 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
200516.263.883.88
200613.113.33.3
200720.481.61.6
200812.051.021.02
200912.890.080.08
201013.321.761.76
201118.81.541.54
Rok Szkoła Gmina Powiat
200517.393.513.51
200619.684.814.81
200719.681.491.49
200818.051.661.66
200918.891.651.65
201017.832.112.11
201121.572.822.82

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum