Gimnazjum Nr 1 W Pasłęku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Pasłęku

Patron Władysław Jagiełło

Adres Gimnazjum Nr 1 W Pasłęku

JAGIEŁŁY 30
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Pasłęku

552482867
Regon 17076956200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Pasłęku mieści się w miejscowości Pasłęk pod adresem JAGIEŁŁY 30. Nr tel. do gimnazjum to 552482867. Faks: 552482867. Gimnazjum funkcjonuje na terenie gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Gimnazjum figuruje w rejestrze pod numerem 17076956200000.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 452, z czego 243 to dziewczynki, a 209 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 36 nauczycieli, z czego 31 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 6,2. Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych jednostek gimnazjalnych (164,85 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Pasłęk: 4
  • w gminie Pasłęk: 6
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.89-3.88-8.33
20063.4-1.95-5.4
20070.4-3.9-9.64
20085.43-1.58-5.31
20090.63-3.6-8.98
2010-0.37-2.99-7.29
20112.95-2.93-6.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.06-2.89-6.13
20063.86-2.99-5.86
2007-1.26-3.79-6.89
20082.56-4.2-6.58
2009-0.46-4.86-6.64
2010-2.38-3.56-8.57
2011-0.32-3.08-6.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum