Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych

Westerplatte 20
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych

552484866
Strona
Regon 17098975000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Pasłęk pod adresem Westerplatte 20. Numer telefonu do gimnazjum to 552484866. Numer faksu: 552484866. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem zszpaslek.edupage.org. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17098975000000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat elbląski ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 2143 uczniów w powiecie przypada 13 innych jednostek gimnazjalnych (164,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-26.48-3.88-8.33
2006-20.21-1.95-5.4
2007-29.69-3.9-9.64
2008-21.99-1.58-5.31
2009-25.65-3.6-8.98
2010-18.63-2.99-7.29
2011-21.38-2.93-6.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-23.61-2.89-6.13
2006-25.15-2.99-5.86
2007-22.29-3.79-6.89
2008-22.46-4.2-6.58
2009-22.48-4.86-6.64
2010-21.09-3.56-8.57
2011-16.81-3.08-6.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum