Szkoła Podstawowa W Węzinie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Węzinie

Adres Szkoła Podstawowa W Węzinie

Miejscowość Węzina
Kod pocztowy 82-310
Gmina Elbląg
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Węzinie

552311002
Strona
Regon 17031904300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Węzinie mieści się w miejscowości Węzina pod adresem . Telefon do szkoły podstawowej to 552311002. Jednostka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Elbląg, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową jednostki edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.spwezina.gminaelblag.pl. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 17031904300000.

Szkoła Podstawowa W Węzinie naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczących się w placówce wynosiła 97, z czego 47 stanowiły uczennice, a 50 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 11. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 uczniów na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Węzina: 1
  • w gminie Elbląg: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa