Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Zwycięstwa 28
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 17098989000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Pasłęk pod adresem Zwycięstwa 28. Technikum ma lokalizację na terenie gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Technikum znajduje się w rejestrze pod numerem 17098989000000.

Wychowanek szkoły średniej technicznej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 68, z czego 34 to uczennice, a 34 to słuchacze. Powiat elbląski ma zarejestrowane 4 szkoły techniczne, a województwo warmińsko-mazurskie - 127. Na 216 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół średnich o profilu technicznym (54 na placówkę), a średnia w województwie to 170,28 (21626 wychowanków na 127 placówek).

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr