Szkoła Podstawowa W Pilonie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Pilonie

Adres Szkoła Podstawowa W Pilonie

Miejscowość Pilona
Kod pocztowy 82-310
Gmina Elbląg
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Pilonie

552312928
Regon 17031901400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Pilonie mieści się w miejscowości Pilona pod adresem . Numer telefonu do szkoły to 552312928. Numer fax: 552312928. Instytucja szkolna ma lokalizację na terytorium gminy Elbląg, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową instytucji edukacyjnej odwiedzimy pod adresem [email protected]. Szkoła widnieje w rejestrze pod numerem 17031901400000.

Szkoła Podstawowa W Pilonie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce to 73, z czego 31 stanowiły uczennice, a 42 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat elbląski ma zarejestrowane 23 szkoły podstawowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 522. Na 4031 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół podstawowych (175,26 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 177,81 (92818 dzieci w wieku szkolnym na 522 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Pilona: 1
  • w gminie Elbląg: 3
  • powiat elbląski: 30
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Mapa