Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zwycięstwa 28
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 17098984900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Pasłęk pod adresem Zwycięstwa 28. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17098984900000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 107, z czego 50 stanowiły słuchaczki, a 57 stanowili słuchacze. Powiat elbląski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 259 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (64,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa