Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach


Najważniejsze informacje - Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach

Patron Jan Kochanowski

Adres Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach

Budki 1
Miejscowość Budki
Kod pocztowy 26-500
Gmina Chlewiska
Powiat szydłowiecki
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach

486291379
Regon 00119450300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach mieści się w miejscowości Budki pod adresem Budki 1. Numer telefonu do szkoły to 486291379. Fax: 486291379. Jednostka edukacyjna działa na terenie gminy Chlewiska, powiat szydłowiecki , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła podstawowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00119450300000.

Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Budkach rekrutuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 87, z czego 50 to dziewczynki, a 37 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 0,83. Powiat szydłowiecki ma zarejestrowane 26 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2944 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół podstawowych (113,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Budki: 1
  • w gminie Chlewiska: 7
  • powiat szydłowiecki: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa