Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Westerplatte 20
Miejscowość Pasłęk
Kod pocztowy 14-400
Gmina Pasłęk
Powiat elbląski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

552484866
Strona
Regon 17098976600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Pasłęk pod adresem Westerplatte 20. Numer tel. do szkoły zawodowej to 552484866. Nr fax: 552484866. ZSZ działa na terytorium gminy Pasłęk, powiat elbląski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www ZSZ znajdziemy pod adresem zszpaslek.edupage.org. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 17098976600000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat elbląski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 259 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (64,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa