Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Adres Gimnazjum Nr 1

1 -go Maja 28
Miejscowość Orneta
Kod pocztowy 11-130
Gmina Orneta
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

552421109
Strona
Regon 17098993800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Orneta pod adresem 1 -go Maja 28. Numer telefonu do gimnazjum to 552421109. Nr faksu: 552421109. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Orneta, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zso.orneta.eu. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 17098993800000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 184, z czego 99 to dziewczynki, a 85 stanowili chłopcy. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1371 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (124,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.35-0.75-0.01
2006-1.6-2.75-4.33
2007-1.74-3.47-2.33
20081.17-1.19-2.57
2009-1.45-2.44-1.25
20104.45-0.670.47
20114.13-3.34-1.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.83-1.08-0.79
2006-2.97-1.99-4.73
2007-3.79-2.39-2.56
20081.42-2.84-1.97
2009-0.95-1.95-1.44
20101.71-0.99-2.06
20114.08-2.07-0.89

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum