Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron STANISŁAW STASZIC

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

1 MAJA 20
Miejscowość Orneta
Kod pocztowy 11-130
Gmina Orneta
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

552421361
Strona
Regon 17099031500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Orneta pod adresem 1 MAJA 20. Numer telefonu do szkoły to 552421361. Numer fax: 552421361. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terytorium gminy Orneta, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem ZSZ-ORNETA.YOYO.PL. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 17099031500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce to 90, z czego 33 to słuchaczki, a 57 to słuchacze. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 253 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (63,25 na placówkę), a średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa