Gimnazjum Publiczne


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum Publiczne

Ornecka 1
Miejscowość Pieniężno
Kod pocztowy 14-520
Gmina Pieniężno
Powiat braniewski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Publiczne

552436531
Strona
Regon 17077562800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne mieści się w miejscowości Pieniężno pod adresem Ornecka 1. Telefon do szkoły to 552436531. Numer fax: 552436531. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Pieniężno, powiat braniewski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimnazjumjp2.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 17077562800000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 206, z czego 89 stanowiły uczennice, a 117 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,75. Powiat braniewski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1498 uczniów w powiecie przypada 10 innych placówek gimnazjalnych (149,8 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Pieniężno: 1
  • w gminie Pieniężno: 4
  • powiat braniewski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.950.832.95
2006-1.810.32-1.81
2007-2.71-1.59-2.71
2008-4.9-2.37-4.9
2009-0.24-0.28-0.24
2010-3.38-1.69-3.38
20111.310.851.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.951.551.95
2006-1.260.2-1.26
2007-1.13-0.96-1.13
20080.71-1.040.71
20093.17-0.083.17
2010-5.65-0.03-5.65
20110.110.560.11

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum