Szkoły - gmina orneta


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Przedszkole Nr1 Orneta
Przedszkole Nr 2 1-go Maja 54 Orneta

Szkoły podstawowe - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa 17 A Bażyny
Szkoła Podstawowa Nr 1 W Ornecie Zamkowa 26 Orneta
Szkoła Podstawowa Nr 4 W Ornecie Kopernika 13 Orneta
Szkoła Podstawowa W Mingajnach 48 Mingajny

Szkoły zawodowe - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 Maja 20 Orneta

Licea - gmina Orneta

Technika - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Technikum 1 Maja 20 Orneta

Szkoły policealne - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Policealna Dla Dorosłych 1 Maja 20 Orneta
Szkoła Policealna Nr 2 1 -go Maja 28 Orneta

Pozostałe - gmina Orneta

Nazwa Adres Miasto
Centrum Kształcenia Ustawicznego 1 Maja 20 Orneta
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mickiewicza 1 Orneta
Zespół Szkół Ogólnokształcących 1 -go Maja 28 Orneta
Zespół Szkół Zawodowych Cku 1 Maja 20 Orneta

Gimnazja - gmina Orneta - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Nr 1 1 -go Maja 28 Orneta
Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warmińska 11 Orneta

Dostosuj wyszukiwanie