Gimnazjum W Lubominie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Lubominie

Adres Gimnazjum W Lubominie

Kopernika 4A
Miejscowość Lubomino
Kod pocztowy 11-135
Gmina Lubomino
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Lubominie

896160768
Regon 51088126000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Lubominie mieści się w miejscowości Lubomino pod adresem Kopernika 4A. Numer telefonu do szkoły to 896160768. Nr fax: 896160768. Placówka gimnazjalna działa na obszarze gminy Lubomino, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjumwlubominie.edupage.org. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51088126000000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 113, z czego 56 to gimnazjalistki, a 57 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 3,67. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1371 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (124,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lubomino: 1
  • w gminie Lubomino: 2
  • powiat lidzbarski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.54-0.75-3.54
2006-0.88-2.75-0.88
2007-4.87-3.47-4.87
2008-0.02-1.19-0.02
2009-2.42-2.44-2.42
2010-1.75-0.67-1.75
20111.19-3.341.19
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.02-1.08-5.02
2006-0.43-1.99-0.43
2007-3.73-2.39-3.73
2008-2.48-2.84-2.48
2009-2.9-1.95-2.9
2010-3.02-0.99-3.02
2011-0.13-2.07-0.13

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa