Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

OLSZTYŃSKA 9A
Miejscowość Miłakowo
Kod pocztowy 14-310
Gmina Miłakowo
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

897587476
Strona
Regon 51945720300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Miłakowo pod adresem OLSZTYŃSKA 9A. Telefon do szkoły to 897587476. Faks: 897587476. Szkoła gimnazjalna mieści się na terenie gminy Miłakowo, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zsmilakowo.one.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 51945720300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 189, z czego 86 to uczennice, a 103 stanowili chłopcy. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 20 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 3366 uczniów w powiecie przypada 20 innych jednostek gimnazjalnych (168,3 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Mapa

gimnazjum