Gimnazjum W Płoskini


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Płoskini

Adres Gimnazjum W Płoskini

43
Miejscowość Płoskinia
Kod pocztowy 14-526
Gmina Płoskinia
Powiat braniewski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Płoskini

552431324
Strona
Regon 17077001600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Płoskini mieści się w miejscowości Płoskinia pod adresem 43. Numer telefonu do szkoły to 552431324. Nr fax: 552431324. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Płoskinia, powiat braniewski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zesploskinia.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 17077001600000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy oceniają. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce była równa 106, z czego 50 stanowiły dziewczynki, a 56 stanowili uczniowie. Powiat braniewski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1498 uczniów w powiecie przypada 10 innych placówek gimnazjalnych (149,8 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20050.630.830.63
20062.040.322.04
2007-3.01-1.59-3.01
2008-3.85-2.37-3.85
2009-4.5-0.28-4.5
2010-5.25-1.69-5.25
2011-3.740.85-3.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.41.551.4
20061.740.21.74
2007-1.96-0.96-1.96
2008-3.9-1.04-3.9
2009-3.96-0.08-3.96
2010-3.37-0.03-3.37
2011-2.220.56-2.22

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum