Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

Patron "29 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego"

Adres Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

Warmińska 11
Miejscowość Orneta
Kod pocztowy 11-130
Gmina Orneta
Powiat lidzbarski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego

552421110
Strona
Regon 17077279400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 Im. 29 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego mieści się w miejscowości Orneta pod adresem Warmińska 11. Numer tel. do gimnazjum to 552421110. Numer faksu: 552421110. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Orneta, powiat lidzbarski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gimnazjum2orneta.pl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 17077279400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 202, z czego 100 to dziewczynki, a 102 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 27 nauczycieli, z czego 23 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,75. Powiat lidzbarski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1371 uczniów w powiecie przypada 11 innych gimnazjów (124,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 uczniów na 307 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Orneta: 5
  • w gminie Orneta: 7
  • powiat lidzbarski: 21
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.37-0.75-0.01
2006-7.07-2.75-4.33
2007-2.92-3.47-2.33
2008-6.32-1.19-2.57
2009-1.06-2.44-1.25
2010-3.51-0.670.47
2011-7.62-3.34-1.74
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.41-1.08-0.79
2006-6.49-1.99-4.73
2007-1.33-2.39-2.56
2008-5.36-2.84-1.97
2009-1.92-1.95-1.44
2010-5.85-0.99-2.06
2011-5.88-2.07-0.89

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum