Gimnazjum Nr1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr1

Adres Gimnazjum Nr1

Iczka 3
Miejscowość Międzychód
Kod pocztowy 64-400
Gmina Międzychód
Powiat międzychodzki
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr1

957481071
Regon 63962592300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr1 mieści się w miejscowości Międzychód pod adresem Iczka 3. Telefon do szkoły to 957481071. Fax: 957481071. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Międzychód, powiat międzychodzki , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 63962592300000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 350, z czego 173 to uczennice, a 177 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 36 nauczycieli, z czego 24 na cały etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2. Powiat międzychodzki ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 1336 uczniów w powiecie przypada 8 innych gimnazjów (167 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Międzychód: 10
  • w gminie Międzychód: 12
  • powiat międzychodzki: 17
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.6-1.82-2.18
2006-0.680.010.96
2007-3.21-0.371.22
2008-1.63-0.11-1.28
2009-0.80.482.94
2010-0.63-1.02-0.56
2011-0.140.351.26
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.72-2.48-1.27
2006-0.39-0.960.27
2007-1.44-2.540.01
2008-3.23-2.42-1.85
2009-3.97-1.570.21
2010-2.02-0.82-0.68
2011-0.16-3.06-1.89

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa