Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

Patron Janusz Korczak

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2

T. Kościuszki 25
Miejscowość Wschowa
Kod pocztowy 67-400
Gmina Wschowa
Powiat wschowski
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 08106818200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 2 mieści się w miejscowości Wschowa pod adresem T. Kościuszki 25. Nr tel. do szkoły to 655401874. Numer faksu: 655401876. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na obszarze gminy Wschowa, powiat wschowski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.sosw.wschowa.com.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 08106818200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ największy nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 13, z czego 5 stanowiły kursantki, a 8 to kursanci. Powiat wschowski ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo lubuskie - 69. Na 366 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (73,2 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa