Centrum Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Praktycznego

Adres Centrum Kształcenia Praktycznego

Hetmańska 45b
Miejscowość Rzeszów
Kod pocztowy 35-078
Gmina miasto Rzeszów
Powiat Rzeszów
Województwo podkarpackie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Praktycznego

178543545
Regon 18058795900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się w miejscowości Rzeszów pod adresem Hetmańska 45b. Numer telefonu do placówki to 178543545. Numer faksu: 178504313. Placówka mieści się na terenie gminy Rzeszów, powiat Rzeszów , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy placówki znajdziemy pod adresem www.ckp.rzeszow.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 18058795900000.

W placówce pracuje łącznie 47 nauczycieli, z czego 41 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,83. Powiat rzeszów ma zarejestrowane 78 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 1539 uczniów w powiecie przypada 78 innych placówek edukacyjnych (19,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 wychowanków na 1035 placówek).

Mapa