Centrum Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Praktycznego

Adres Centrum Kształcenia Praktycznego

Konopnickiej 2
Miejscowość Ropczyce
Kod pocztowy 39-100
Gmina Ropczyce
Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Praktycznego

172227128
Regon 69068960700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się w miejscowości Ropczyce pod adresem Konopnickiej 2. Numer tel. do placówki to 172227128. Faks: 172227128. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 69068960700000.

W placówce jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,4. Powiat ropczycko-sędziszowski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podkarpackie - 1035. Na 287 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (8,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 uczniów na 1035 placówek).

Mapa