Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy

Adres Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy

Plac Wolności 9
Miejscowość Bydgoszcz
Kod pocztowy 85-004
Gmina miasto Bydgoszcz
Powiat Bydgoszcz
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia niepubliczna bez uprawnień szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy

533213201
Regon 30087914100291
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. z o.o.

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy mieści się w miejscowości Bydgoszcz pod adresem Plac Wolności 9. Nr tel. do szkoły to 533213201. Nr faksu: 523213201. Szkoła policealna mieści się na terenie gminy Bydgoszcz, powiat Bydgoszcz , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Stronę internetową studium policealnego znajdziemy pod adresem www.teb.pl. Szkoła policealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30087914100291. Organ rejestrujący dla Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Teb Edukacja W Bydgoszczy to miasto na prawach powiatu.

Powiat bydgoszcz ma zarejestrowane 67 szkoł policealnych, a województwo kujawsko-pomorskie - 196. Na 143 uczniów w powiecie przypada 67 innych szkół policealnych (2,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 13,37 (2621 uczniów na 196 placówek).

Mapa