Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie

Patron ppor. Kazimierz Grabowski

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie

62
Miejscowość Sławęcin
Kod pocztowy 09-320
Gmina Bieżuń
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie

236578507
Strona
Regon 00115868300000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie znajduje się w miejscowości Sławęcin pod adresem 62. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 236578507. Nr faksu: 236578507. Szkoła podstawowa funkcjonuje na terytorium gminy Bieżuń, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem slawecin.republika.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00115868300000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa W Sławęcinie uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających naukę w placówce była równa 63, z czego 33 stanowiły dziewczynki, a 30 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 2. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Sławęcin: 1
  • w gminie Bieżuń: 2
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa