Szkoła Podstawowa W Proszkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Proszkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Proszkowie

3
Miejscowość Proszkowo
Kod pocztowy 06-550
Gmina Szreńsk
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Proszkowie

236527293
Regon 00115713000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Proszkowie znajduje się w miejscowości Proszkowo pod adresem 3. Numer telefonu do szkoły to 236527293. Instytucja szkolna działa na terenie gminy Szreńsk, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła podstawowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00115713000000.

Szkoła Podstawowa W Proszkowie przyjmuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 53, z czego 30 to uczennice, a 23 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,23 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1. Powiat mławski ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4980 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (150,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Proszkowo: 1
  • w gminie Szreńsk: 2
  • powiat mławski: 31
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła podstawowa