Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron im.mjra Henryka Sucharskiego

Adres Szkoła Podstawowa

Warszawska 3A
Miejscowość Siemiątkowo
Kod pocztowy 09-135
Gmina Siemiątkowo
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

236796033
Strona
Regon 00066373000000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa znajduje się w miejscowości Siemiątkowo pod adresem Warszawska 3A. Numer tel. do szkoły to 236796033. Nr fax: 236796317. Jednostka edukacyjna działa na obszarze gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem gimsiemiatkowo.edupage.org. Instytucja szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00066373000000.

Szkoła Podstawowa uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci pobierających naukę w placówce to 166, z czego 78 stanowiły dziewczynki, a 88 to chłopcy. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Mapa