Szkoła Podstawowa W łaszewie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Łaszewie

Patron Jan Paweł II

Adres Szkoła Podstawowa W Łaszewie

36
Miejscowość Łaszewo
Kod pocztowy 09-135
Gmina Siemiątkowo
Powiat żuromiński
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Łaszewie

236796098
Strona
Regon 00115718100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W łaszewie mieści się w miejscowości Łaszewo pod adresem 36. Nr tel. do szkoły podstawowej to 236796098. Fax: 236796098. Jednostka szkolna działa na terytorium gminy Siemiątkowo, powiat żuromiński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły znajdziemy pod adresem www.laszewo.cba.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00115718100000.

Szkoła Podstawowa W łaszewie uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 88, z czego 43 to dziewczynki, a 45 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 3,33. Powiat żuromiński ma zarejestrowane 28 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 2926 uczniów w powiecie przypada 28 innych szkół podstawowych (104,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łaszewo: 1
  • w gminie Siemiątkowo: 1
  • powiat żuromiński: 21
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa