Szkoła Podstawowa W Stogniowicach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Stogniowicach

Adres Szkoła Podstawowa W Stogniowicach

25
Miejscowość Stogniowice
Kod pocztowy 32-100
Gmina Proszowice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Stogniowicach

123861412
Regon 00101079100000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Stogniowicach mieści się w miejscowości Stogniowice pod adresem 25. Numer tel. do szkoły to 123861412. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Proszowice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka edukacyjna znajduje się w rejestrze pod numerem 00101079100000.

Szkoła Podstawowa W Stogniowicach przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 53, z czego 25 stanowiły dziewczynki, a 28 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 8 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,67. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 25 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 2978 uczniów w powiecie przypada 25 innych szkół podstawowych (119,12 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 uczniów na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Stogniowice: 1
  • w gminie Proszowice: 8
  • powiat proszowicki: 25
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa

szkoła podstawowa