Gimnazjum W Radziemicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Radziemicach

Patron Jan Paweł II

Adres Gimnazjum W Radziemicach

Radziemice 2
Miejscowość Radziemice
Kod pocztowy 32-107
Gmina Radziemice
Powiat proszowicki
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 35706944600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Radziemicach znajduje się w miejscowości Radziemice pod adresem Radziemice 2. Placówka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Radziemice, powiat proszowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 35706944600000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 93, z czego 47 stanowiły uczennice, a 46 to uczniowie. Powiat proszowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo małopolskie - 754. Na 1345 uczniów w powiecie przypada 13 innych gimnazjów (103,46 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Mapa