Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna

Adres Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna

Olsztyńska 9a
Miejscowość Miłakowo
Kod pocztowy 14-310
Gmina Miłakowo
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna

897587406
Strona
Regon 51963117300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Zawodowa Szkoła Specjalna znajduje się w miejscowości Miłakowo pod adresem Olsztyńska 9a. Nr tel. do szkoły zawodowej to 897587406. Nr fax: 897587406. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Miłakowo, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem soswmilakowo.edupage.org. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 51963117300000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce była równa 31, z czego 14 stanowiły słuchaczki, a 17 to kursanci. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 825 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (103,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa