Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Kujawska 1
Miejscowość Morąg
Kod pocztowy 14-300
Gmina Morąg
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

897572670
Strona
Regon 51945590200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Morąg pod adresem Kujawska 1. Nr tel. do szkoły to 897572670. Nr faksu: 897572670. ZSZ mieści się na obszarze gminy Morąg, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem zsziomorag.internetdsl.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 51945590200000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W ZSZ główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 208, z czego 69 to uczennice, a 139 stanowili uczniowie. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 825 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (103,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 90 placówek).

Mapa