Zasadnicz Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicz Szkoła Zawodowa

Patron Maria Konopnicka

Adres Zasadnicz Szkoła Zawodowa

Grunwaldzka 14
Miejscowość Ostróda
Kod pocztowy 14-100
Gmina miasto Ostróda
Powiat ostródzki
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicz Szkoła Zawodowa

896463073
Strona
Regon 00071666130000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicz Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Ostróda pod adresem Grunwaldzka 14. Numer tel. do szkoły to 896463073. Fax: 896463073. ZSZ działa na terenie gminy Ostróda, powiat ostródzki , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem www.oswostroda.edupage.org. ZSZ posiada wpis w rejestrze pod numerem 00071666130000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce wynosiła 42, z czego 14 to uczennice, a 28 stanowili kursanci. Powiat ostródzki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo warmińsko-mazurskie - 90. Na 825 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (103,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,52 (8687 uczniów na 90 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa