Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-letnia


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-Letnia

Patron Stanisław Staszic

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-Letnia

Koszarowa 7
Miejscowość Staszów
Kod pocztowy 28-200
Gmina Staszów
Powiat staszowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-Letnia

158642539
Strona
Regon 29244207100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 2-letnia znajduje się w miejscowości Staszów pod adresem Koszarowa 7. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 158642539. Numer faksu: 158642539. ZSZ funkcjonuje na terenie gminy Staszów, powiat staszowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową ZSZ znajdziemy pod adresem www.zs.staszow.com. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 29244207100000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 21, z czego 7 stanowiły uczennice, a 14 stanowili słuchacze. Powiat staszowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 496 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (82,67 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa