Technikum Uzupełniające Nr 30


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Nr 30

Adres Technikum Uzupełniające Nr 30

Łucka 17/23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-842
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 14064562000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Nr 30 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Łucka 17/23. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 14064562000000.

Uczeń szkoły średniej technicznej ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 20, z czego 11 stanowiły kursantki, a 9 stanowili kursanci. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa