Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Maksyma Gorkiego 7
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

338157935
Regon 24106965700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Maksyma Gorkiego 7. Numer tel. do szkoły to 338157935. Faks: 338157935. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www ZSZ odwiedzimy pod adresem www.bsr.bielsko.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 24106965700000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce to 499, z czego 225 to uczennice, a 274 to kursanci. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa