Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Patron Franciszek Kępka

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Lompy 11
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

334960250
Regon 07272230300001
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lompy 11. Nr tel. do szkoły zawodowej to 334960250. Nr faksu: 334960263. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zstih.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07272230300001.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 110, z czego 41 stanowiły słuchaczki, a 69 stanowili uczniowie. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 41 45,60 % -
język polski ustny podstawowy 41 80,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 41 54,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 40 57,70 % -
język angielski ustny podstawowy 40 58,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 45,60 % 29 (z 40) 29 (z 40) 29 (z 40) 411 (z 644)
język polski ustny podstawowy 80,60 % 10 (z 40) 10 (z 40) 10 (z 40) 106 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 54,70 % 14 (z 40) 14 (z 40) 14 (z 40) 186 (z 639)
język angielski pisemny podstawowy 57,70 % 24 (z 40) 24 (z 40) 24 (z 40) 364 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 58,20 % 18 (z 40) 18 (z 40) 18 (z 40) 309 (z 646)

Mapa