Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-Białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-Białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sempołowskiej 1
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-Białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

338144998
Regon 00051253300496
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Sempołowskiej 1. Numer telefonu do szkoły to 338144998. Faks: 338144998. ZSZ działa na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.bielsko.zdz.pl. Szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 00051253300496. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Bielsku-białej Zakład Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa