Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Adres Gimnazjum Nr 2

Jutrzenki 13
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

338164972
Regon 07228451800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Jutrzenki 13. Numer telefonu do gimnazjum to 338164972. Nr fax: 338164972. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 07228451800000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 205, z czego 105 to dziewczynki, a 100 stanowili gimnazjaliści. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 4506 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (145,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Mapa