Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Budowlanych 4
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

338125459
Regon 07281433000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Budowlanych 4. Numer tel. do szkoły to 338125459. Numer faksu: 338125312. Szkoła zawodowa działa na obszarze gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem zsbud.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07281433000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa