Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Patron Franciszek Kępka

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

Lompy 11
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych

334960250
Regon 07292146800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Lompy 11. Numer tel. do szkoły to 334960250. Numer fax: 334960563. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zstih.edu.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07292146800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 25, z czego 4 to uczennice, a 21 to słuchacze. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), a średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa