Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Wyspiańskiego 5
Miejscowość Bielsko-Biała
Kod pocztowy 43-300
Gmina miasto Bielsko-Biała
Powiat Bielsko-Biała
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

338124429
Regon 07233430500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 znajduje się w miejscowości Bielsko-Biała pod adresem Wyspiańskiego 5. Numer tel. do szkoły zawodowej to 338124429. Faks: 338124429. Zasadnicza szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Bielsko-Biała, powiat Bielsko-Biała , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsgih.edu.pl. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 07233430500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 111, z czego 47 to słuchaczki, a 64 stanowili kursanci. Powiat bielsko-biała ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów na 246 placówek).

Mapa