Szkoła Muzyczna I St. łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego


Najważniejsze informacje - Szkoła Muzyczna I St. Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego

Adres Szkoła Muzyczna I St. Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego

3 Maja 19
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Muzyczna I St. Łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego

172253192
Regon 69042432300038
Organ prowadzący Łańcuckie Towarzystwo Muzyczne

Szkoła Muzyczna I St. łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego znajduje się w miejscowości Łańcut pod adresem 3 Maja 19. Numer telefonu do placówki to 172253192. Numer fax: 170020272. Placówka ma lokalizację na obszarze gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 69042432300038. Instytucja rejestrująca] dla Szkoła Muzyczna I St. łańcuckiego Towarzystwa Muzycznego to minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

Powiat łańcucki ma zarejestrowane 43 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podkarpackie - 1035. Na 214 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek edukacyjnych (4,98 na placówkę), a średnia w województwie to 7,66 (7931 uczniów na 1035 placówek).

Mapa