Szkoła Podstawowa Nr 2 W łańcucie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 2 W Łańcucie

Patron Jan Twardowski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 2 W Łańcucie

Kościuszki 17
Miejscowość Łańcut
Kod pocztowy 37-100
Gmina miasto Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 2 W Łańcucie

172252822
Regon 00080306400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 2 W łańcucie mieści się w miejscowości Łańcut pod adresem Kościuszki 17. Numer tel. do szkoły to 172252822. Nr faksu: 172252822. Instytucja szkolna znajduje się na obszarze gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www instytucji edukacyjnej znajdziemy pod adresem www.sp2lancut.prv.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00080306400000.

Szkoła Podstawowa Nr 2 W łańcucie uczy dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 559, z czego 258 stanowiły dziewczynki, a 301 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 51 nauczycieli, z czego 50 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 50. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 40 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5022 uczniów w powiecie przypada 40 innych szkół podstawowych (125,55 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Łańcut: 11
  • w gminie Łańcut: 11
  • powiat łańcucki: 40
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa