Szkoła Podstawowa W Głuchowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Głuchowie

Adres Szkoła Podstawowa W Głuchowie

Głuchów 443
Miejscowość Głuchów
Kod pocztowy 37-100
Gmina Łańcut
Powiat łańcucki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Głuchowie

172241231
Regon 00113345300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Głuchowie mieści się w miejscowości Głuchów pod adresem Głuchów 443. Numer tel. do szkoły to 172241231. Placówka edukacyjna ma lokalizację na terenie gminy Łańcut, powiat łańcucki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem http://www.zsgluchow.pl. Placówka edukacyjna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00113345300000.

Szkoła Podstawowa W Głuchowie edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Wychowankowie klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 117, z czego 60 stanowiły dziewczynki, a 57 to uczniowie. Powiat łańcucki ma zarejestrowane 40 szkół podstawowych, a województwo podkarpackie - 1075. Na 5022 uczniów w powiecie przypada 40 innych szkół podstawowych (125,55 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Mapa