Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Dla Młodzieży


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Dla Młodzieży

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Dla Młodzieży

Wąska 13
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Dla Młodzieży

625025061
Strona
Regon 25158538000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 Dla Młodzieży mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Wąska 13. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 625025061. Fax: 625977958. Szkoła zawodowa ma lokalizację na terenie gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www ZSZ znajdziemy pod adresem www.zespol-szkol.kalisz.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa figuruje w rejestrze pod numerem 25158538000000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 123, z czego 34 to kursantki, a 89 stanowili uczniowie. Powiat kalisz ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1089 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (136,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 9 30,44 % 55,56 %
język angielski ustny 8 33,38 % 62,50 %
język angielski pisemny podstawowy 8 35,25 % 62,50 %
język polski pisemny podstawowy 9 51,22 % 100,00 %
język polski ustny 9 85,56 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,44 % 18 (z 28) 18 (z 28) 18 (z 28) 301 (z 455)
język angielski ustny 33,38 % 21 (z 26) 21 (z 26) 21 (z 26) 335 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 35,25 % 24 (z 26) 24 (z 26) 24 (z 26) 349 (z 409)
język polski pisemny podstawowy 51,22 % 12 (z 30) 12 (z 30) 12 (z 30) 203 (z 527)
język polski ustny 85,56 % 2 (z 30) 2 (z 30) 2 (z 30) 16 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa