Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Częstochowska 99
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

627533950
Strona
Regon 25153707900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 mieści się w miejscowości Kalisz pod adresem Częstochowska 99. Numer tel. do szkoły to 627533950. Nr fax: 627533960. ZSZ mieści się na terytorium gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem http://www.zst.kalisz.pl. Szkoła o profilu zawodowym figuruje w rejestrze pod numerem 25153707900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kalisz ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1089 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (136,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa