Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 9


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 9

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 9

Handlowa 9
Miejscowość Kalisz
Kod pocztowy 62-800
Gmina miasto Kalisz
Powiat Kalisz
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 30011017900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 9 znajduje się w miejscowości Kalisz pod adresem Handlowa 9. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na obszarze gminy Kalisz, powiat Kalisz , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 30011017900000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce była równa 110, z czego 14 stanowiły uczennice, a 96 to słuchacze. Powiat kalisz ma zarejestrowane 15 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2735 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół średnich o profilu technicznym (182,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 3 33,33 % 66,67 %
język polski pisemny podstawowy 3 35,00 % 66,67 %
język polski ustny 3 68,33 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 33,33 % 15 (z 28) 15 (z 28) 15 (z 28) 279 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 35,00 % 25 (z 30) 25 (z 30) 25 (z 30) 446 (z 527)
język polski ustny 68,33 % 17 (z 30) 17 (z 30) 17 (z 30) 186 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa