Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Wolności 12
Miejscowość Ostrów Wielkopolski
Kod pocztowy 63-400
Gmina miasto Ostrów Wielkopolski
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 25154903600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Ostrów Wielkopolski pod adresem Wolności 12. Szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 25154903600000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat ostrowski ma zarejestrowane 9 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1218 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół zawodowych (135,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa